CALL FOR POSTERS/PAPERS

Termes i condicions per a la presentació de treballs al congrés Recuwaste i per a la participació en el Premi “Alfonso Maillo”

BASES I CONVOCATÒRIA

Propòsit de la convocatòria

RECUWASTE vol contribuir a donar a conèixer iniciatives innovadores públiques i privades destacables en l’àmbit de la prevenció i gestió dels residus.

El congrés disposarà d’un espai d’exposició de pòsters de les millors iniciatives rebudes amb aquesta crida, que mostraran les idees, pràctiques i tecnologia més innovadores i inspiradores.

D’entre tots els pòsters, el Comitè del Programa del congrés RECUWASTE escollirà tres propostes que podran exposar la seva iniciativa en una presentació de 10 minuts durant el Congrés.

A més, tots els pòsters exposats optaran a el Premi Alfons Maíllo que atorga un premi en metàl·lic de 1000 € al millor pòster, escollit a través de la votació dels assistents al congrés.

Qui pot participar?

Aquesta convocatòria busca experts, professionals, empresaris, universitaris, centres de R+D, associacions, administracions i organitzacions amb les millors innovacions i idees disruptives, iniciatives, solucions o projectes en el marc del sector de la gestió dels residus. Poden ser “participants” tant persones físiques com jurídiques.

Tots aquells autors que estiguin identificats amb aquest objectiu, són cordialment convidats a enviar les seves propostes al Comitè del Programa del Congrés RECUWASTE.

Temàtiques de les propostes

RECUWASTE s’interessa pels residus amb un espectre molt ampli, des de la seva prevenció, fins al seu tractament i disposició, tant en aspectes tècnics com socials i organitzacionals. És per això que en aquesta convocatòria es poden presentar totes aquelles iniciatives emmarcades en la jerarquia de la gestió dels residus:

 •  Prevenció i minimització
 • Preparació per a la reutilització, i reutilització
 • Reciclatge
 •  Altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica
 •  Eliminació
Presentació de propostes

Per entrar a la convocatòria del congrés RECUWASTE 2021, caldrà omplir el formulari online disponible al nostre web recuwaste.com. Les propostes, per ser acceptades, han de complir tots els termes i condicions detallats.

El formulari en línia requereix, entre altres detalls, els següents punts:

 • Títol
 • Breu descripció de la proposta (max 300 paraules)
 • Resum (màx. 2500 caràcters): ha d’incloure els objectius estratègics, context d’implementació, valor afegit de la proposta, mètode de la resolució, l’estat actual de la implementació, solucions / conclusions i qualsevol altra informació que ajudi a entendre la seva proposta.
 • Keywords (màx. 50 caràcters): paraules clau que considera que defineixen i caracteritzen a la seva proposta o projecte.
 • Document de suport: Només format PDF, màxim 10 pàgines.

Les dates límit a considerar són:

 • Data límit per a presentació de propostes: 21 de setembre de 2021
 • Data límit per a confirmació de les propostes seleccionades: 28 de setembre de 2021

Durant aquest període, el Comitè de Programa es reserva el dret de sol·licitar qualsevol aclariment o informació addicional sobre les propostes enviades.

Els idiomes acceptats seran l’anglès, castellà o català. Aquelles presentacions que estiguin en altres idiomes no seran acceptades.

La participació en aquesta convocatòria és gratuïta.

Si necessita modificar o ampliar alguna de les informacions presentades, si us plau contacti amb: secretaria@recuwaste.com

Procés d’avaluació, confirmació i beneficis.

El Comitè de el Programa del congrés RECUWASTE analitzarà totes les propostes rebudes fins a la data límit de presentació. D’entre elles escollirà les millors propostes perquè siguin exposades en format pòster a la zona comuna de networking del congrés. Els criteris de valoració seran:

 • Impacte que aporten a les temàtiques destacades de Congrés
 • Innovació del contingut que s’està proporcionant
 • Originalitat que puguin proporcionar

De tots els pòsters que hagin de ser exposats, el Comitè de Programa, seleccionarà els tres que millor s’ajustin al programa i a l’essència del congrés perquè puguin exposar la seva iniciativa amb una ponència en el marc del programa del congrés.

Amb data límit de 28 de setembre de 2021, el comitè de programa confirmarà als candidats/es que han estat seleccionats per ponència, així com les característiques d’aquesta. Els candidats/es hauran de confirmar l’acceptació de la seva ponència abans del 30 de setembre de 2021. En cas de no fer-ho s’entendrà que declina fer la ponència i el Comitè es reserva el dret d’escollir un altre pòster per a la seva presentació, comunicant el més aviat possible al nou/va candidat/a.

Tots els pòsters exposats optaran a el Premi Alfons Maíllo (hagin o no estat seleccionats per presentació en conferència dins el congrés) que recompensa al millor pòster amb un premi en metàl·lic de 1000 €. Els assistents al congrés podran votar al que considerin el millor pòster, i seran aquestes votacions les que decidiran el pòster guanyador. En cas d’empat, serà el Comitè del programa qui realitzarà el desempat i acabarà decidint el pòster guanyador.

Totes les persones que tinguin un pòster exposat a la seu del congrés tindran entrada gratuïta (presencial i virtual) durant els dos dies de l’esdeveniment (prèvia inscripció obligatòria a través de la secretaria tècnica del congrés).

Si les propostes seleccionades vénen d’autors que pertanyen a entitats públiques, l’organització pot considerar cobrir els costos de logística dels ponents.

Protecció de dades

L’organització del congrés RECUWASTE es compromet a mantenir la confidencialitat de les propostes rebudes (d’empreses o autors), només les compartirà amb els membres de Comitè de Programa que vagin a avaluar les propostes.

Un cop la proposta hagi estat seleccionada, els organitzadors poden fer públic qualsevol detall considerat públic (autor, companyia/organització, títol, resum, pàgina web i tema).

Tots els participants són responsables de la realització de les propostes enviades. Són propietaris dels drets de la propietat intel·lectual i, si escau, de la propietat industrial dels mateixos. RECUWASTE està lliure de tota responsabilitat.